english / magyar

Összes publikáció

Videok

Interjú I. M1, Záróra

 

Látogatók száma:

Önálló kötetek

A tömegkommunikáció szociohigiénés jelentősége és szerepe.
Budapest: MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1971.
A szexualitás modern elmélete.
Budapest: Tankönyvkiadó, 1972.
A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1986.
Fejezetek az orvosi szociológia és a társaslélektan tárgyköréből.
Budapest: TÁMASZ, 1994.
 
Az alkohológia új távlatai.
Utak az alkoholproblémák megértéséhez, megelőzéséhez és korai kezelésbevételéhez. Budapest: Alkoholizmus Elleni Bizottság, 1992.
A pszichoterápia alapkérdései.
Kapcsolat és kommunikáció a pszichoterápiában.
Budapest: OAI, TÁMASZ, 1993.
 
A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései.
Budapest: TÁMASZ, 1995.
Szenvedélyeink.
Megelőzés, felismerés, rehabilitálás.
Budapest: SubRosa, 1995.
A szexualitás lélektana.
Élmény - magatartás - emberi kapcsolat.
Budapest: MAPET - Végeken, 1997.
Az öngyilkosság.
Budapest: Animula, 1997.
Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. Újabb tanulmányok a mentálhigiénés szemlélet és az elsődleges megelőzés témaköréből.
Budapest: TÁMASZ, OAI, 1998.